Domů MIV
Meziokenní izolační vložky

Zateplená MIV

 

Při řešení technických problémů v panelových obytných domech s výměnami okenních prvků v sestavách, se vyskytl problém u tzv. lehkých meziokenních izolačních vložek (MIV). Důvodem jsou stávající MIV s dřevěnou rámovou konstrukcí opatřenou na vnější straně skleněnou tabulí tl. 6mm a s vnitřní tepelnou izolací na úrovni tl. 20mm - 26mm polystyrénové desky. Vnitřní část MIV je tuhá dřevovláknitá nebo dřevotřísková deska. Při zkušenostech s demontáží těchto MIV se téměř vždy jedná o značné zchátrání (zejména ve spodní části rámu), a tudíž o nutnost totální výměny poškozené MIV.

Tato skutečnost nás vedla k hledání náhrady MIV v podobě nové konstrukce stavebního panelu ALKUPRIMUS sendvičového typu, která splňuje současné požadavky platných norem na tepelně-izolační, protihlukové a  proMIV pro následné zatepleníipožární vlastnosti a na hygienické i ekologické požadavky.

Základní popis:

Dílec je rámové konstrukce s tepelně izolační výplní. Rám je vyroben z plného termoplastického materiálu. Vnější opláštění je tvořeno Al plechem ve formě krabice s povrchovou pohledovou úpravou práškovou vypalovací barvou, ve 40-ti základních odstínech stupnice RAL nebo nástřikem fasádní hmoty na bázi čistě akrylátové disperze. Vnitřní izolace panelu je neprodyšně uzavřena nalepenou parozábranou a nehořlavou fólii s reflexní hliníkovou vrstvou. Interiérová strana sendvičové konstrukce je tvořena protipožárním sádrokartonem, alternativně nehořlavou sádrovláknitou deskou FERMACELL.

Výplňový dílec obvodových stěn - stavební panel ALKUPRIMUS sendvičové konstrukce je certifikován státní zkušebnou a je chráněn „Úřadem průmyslového vlastnictví" jako užitný vzor a zápisem ochranné známky. Vyrábí se v rozměrech panelu 300 - 1200 mm x 1600 - 2400 mm v tl. 83 - 105 mm (pro následné zateplení) a v tl. 190 mm v rámci platných norem, včetně protipožárních předpisů.

 

Odkaz na Reference MIV.

MIV1