Domů Registration
Welcome. Please log in or register:
 

Dobrý den, díky této registraci budete mít možnost přistupovat k privátní části našich stránek a tedy k obsahu, který není veřejný.  

Přejeme Vám mnoho zdaru Váš tým Alkuprimus.  

Login
Registration
* This Field is required Required field | This Field IS visible on profile Field visible on your profile | This Field IS NOT visible on profile Field not visible on profile | Information for: ? : Field description: Move mouse over icon Information: Point mouse to icon
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Name : Please enter your real full name.
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Telefon : Please, enter your valid phone number.
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Email : Please enter a valid e-mail address. A confirmation email will be sent to this address upon registration.
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Username : Please enter a valid username.  No spaces, at least 3 characters and contain 0-9,a-z,A-Z
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Password : Please enter a valid password.  No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Verify Password : Please enter a valid password.  No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs

Svou registrací potvrzuji a souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté

údaje byly zpracovávány firmou Alkuprimus, s.r.o. Rovněž souhlasím

s tím, aby tyto údaje byly zpracovány za účelem nabízení produktů

a služeb, pro marketingové účely, za účelem průzkumu trhu a za účelem

zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

 

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou až do mého výslovného

písemného odvolání. Dále potvrzuji, že jsem informován o tom,

že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že mám právo k jejich

přístupu a můžu požadovat jejich opravu či úpravu.

Souhlasím s tím, aby firma Alkuprimus s.r.o. poskytla tyto údaje

ke zpracování třetím osobám. Registrace je nepřenosná.

* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Souhlasím : Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 

Děkujeme za Vaši registraci Váš tým Alkuprimus.  

* This Field is required Required field | This Field IS visible on profile Field visible on your profile | This Field IS NOT visible on profile Field not visible on profile | Information for: ? : Field description: Move mouse over icon Information: Point mouse to icon