Domů Novinky ZKOUŠKY PAVÚS
ZKOUŠKY PAVÚS

 

Na této stránce uvádíme detailní průběh zkoušky protipožárního panelu ALKUPRIMUS ve státní zkušebně PAVÚS Veselí nad Lužnicí. Jednalo se o dva protipožární panely ALKUPRIMUS, kde jeden panel byl testován na oheň uvnitř místnosti (na obr. umístěn vlevo) a druhý naopak na oheň po fasádě (na obr. umístěn vpravo).

 

Pavús

0 min.

Start zkoušky.

> Více detailů...


 

15 min.

Zkouška pokračuje bez omezení…

Pohled dovnitř zkušební komory na hoření.

> Více detailů... > Více detailů...

 


 

30 min.

Zkouška pokračuje bez omezení...

> Více detailů...

 


 

45 min.

Zkouška pokračuje bez omezení...

 

> Více detailů...

 


 

60 min.

V tomto čase panel  ALKUPRIMUS splňuje požadavek

zadavatele na protipožární odolnost.

Pohled dovnitř zkušební komory na hoření.

> Více detailů... > Více detailů...

 


 

75 min.

Zkouška pokračuje bez omezení...

 

> Více detailů...

 


 

90 min.

Zkouška pokračuje bez omezení…

Pohled dovnitř zkušební komory na hoření.

> Více detailů... > Více detailů...

 


 

95 min.

V tuto chvíli zkoušku ukončuje zadavatel, protože požadavky

na protipožární odolnost byly již dostatečně překročeny.

 

> Více detailů...